Top 10 trường đại học tại Quebec | Du học Canada

Top 10 trường đại học tại Quebec | Du học Canada

Các trường đại học phổ biến nhất ở Quebec là những trường nào? Theo UniRank, bảng xếp hạng Đại học Quebec năm 2020 gồm 17 cơ sở giáo dục đại học được công nhận ở Quebec đáp ứng các tiêu chí lựa chọn sau:

  • Được điều lệ, cấp phép hoặc công nhận bởi tổ chức liên quan đến giáo dục đại học của Canada
  • Cung cấp các chương trình đào tạo đại học ít nhất bốn năm (bằng cử nhân) hoặc bằng sau đại học (bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ)
  • Cung cấp các khóa học chủ yếu theo hình thức giáo dục truyền thống, trực diện, không theo hình thức từ xa

Mục đích của UniRank là cung cấp Bảng liên đoàn phi học thuật về các trường Đại học hàng đầu ở Quebec dựa trên các chỉ số web hợp lệ, không thiên vị và không ảnh hưởng do các nguồn thông tin web độc lập cung cấp chứ không phải dữ liệu do chính các trường Đại học gửi.

FVN xin gửi tới độc giả thông tin chung về Top 10 trường đại học tại Quebec qua bài viết dưới đây:

1. Trường đại học McGill University

du-hoc-canada-truong-dh
Du học Canada trường McGill University

Được thành lập vào năm 1821, Đại học McGill là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong khu đô thị của thành phố Montréal (dân số từ 1.000.000-5.000.000 người), Quebec. Học viện này cũng có một cơ sở chi nhánh ở Ste. Anne de Bellevue. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học Quebec, Đại học McGill là một tổ chức giáo dục đại học Canada có quy mô rất lớn (phạm vi tuyển sinh uniRank: 30.000-34.999 sinh viên). Đại học McGill cung cấp các khóa học và chương trình được công nhận chính thức trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Cơ sở giáo dục đại học 199 năm tuổi của Canada này có chính sách tuyển sinh có chọn lọc dựa trên các kỳ thi đầu vào cũng như thành tích và điểm học tập của sinh viên. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại McGill. 

>> Du học nghề tại Canada trường Trường cao đẳng AVIRON Quebec

2. Trường Université de Montréal

Được thành lập vào năm 1878, Đại học Montréal là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong khu đô thị của thủ đô Montréal. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học Quebec) và là một tổ chức rất lớn (phạm vi tuyển sinh uniRank: hơn 45.000 sinh viên). Université de Montréal (UdeM) cung cấp các khóa học và chương trình được công nhận chính thức như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Cơ sở giáo dục đại học có tuổi đời 142 năm tại Canada này có chính sách tuyển sinh chọn lọc dựa trên thành tích và điểm học tập của sinh viên. Tỷ lệ nhập học là 40-50% làm cho tổ chức giáo dục đại học Canada này trở thành một tổ chức có chọn lọc trung bình. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại UdeM. 

Đăng ký ngay để được hướng nghiệp lựa chọn ngành nghề trước du học bởi chuyên gia FVN

Đăng ký ngay

3. Trường Université Laval

Được thành lập vào năm 1852, Université Laval là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận tọa lạc tại khu đô thị của thành phố lớn Quebec City. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học của Quebec, Đại học Laval (UL) là một tổ chức rất lớn (phạm vi tuyển sinh uniRank: 40.000-44.999 sinh viên). Université Laval (UL) cung cấp các khóa học và chương trình giáo dụcđược chính thức công nhận như bằng cử nhân (tức là chứng chỉ, văn bằng, cao đẳng hoặc cơ sở), bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Cơ sở giáo dục đại học 168 năm tuổi của Canada này có chính sách tuyển sinh có chọn lọc dựa trên các kỳ thi đầu vào, thành tích và điểm học tập của sinh viên. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại UL.

4. Đại học Concordia University

Được thành lập vào năm 1974, Đại học Concordia là cơ sở giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận tọa lạc tại khu đô thị của thủ đô Montréal. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học của Quebec và là một trường rất lớn (phạm vi tuyển sinh uniRank: hơn 45.000 sinh viên). Đại học Concordia (CU) cung cấp các khóa học và chương trình giáo dục được chính thức công nhận như bằng cử nhân (tức là chứng chỉ, văn bằng, cao đẳng hoặc cơ sở), bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại CU.

5. Université du Québec à Montréal

du-hoc-canada-truong-dh-1
Du học Canada Université du Québec à Montréal

Được thành lập vào năm 1969, Université du Québec à Montréal (Đại học Québec ở Montréal) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong khu đô thị của thủ đô Montréal. Học viện này cũng có các cơ sở chi nhánh tại các địa điểm sau: Lanaudière, Laval, Montérégie, Ouest de l’île. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học của Quebec và là một tổ chức rất lớn (phạm vi tuyển sinh uniRank: 40.000-44.999 sinh viên). Université du Québec à Montréal (UQAM) cung cấp các khóa học và chương trình được công nhận chính thức như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Cơ sở giáo dục đại học 51 năm tuổi của Canada này có chính sách tuyển sinh có chọn lọc dựa trên các kỳ thi đầu vào, kết quả học tập và điểm của sinh viên. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại UQAM.

6. Université de Sherbrooke

Được thành lập vào năm 1954, Université de Sherbrooke (Đại học Sherbrooke) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong khung cảnh đô thị của thành phố nhỏ Sherbrooke (dân số 50.000-249.999 người), Quebec. Học viện này cũng có một cơ sở chi nhánh ở Longueuil. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học Quebec và là một tổ chức rất lớn (phạm vi tuyển sinh uniRank: 40.000-44.999 sinh viên). Université de Sherbrooke (UdeS) cung cấp các khóa học và chương trình được công nhận chính thức như bằng cử nhân (tức là chứng chỉ, văn bằng, cao đẳng hoặc cơ sở), bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại UdeS.

Đăng ký ngay để được tư vấn chọn trường và đánh giá khả năng ứng tuyển học bổng

Đăng ký ngay

7. Université du Québec à Chicoutimi

Được thành lập vào năm 1969, Université du Québec à Chicoutimi (University of Québec at Chicoutimi) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong khu đô thị của thành phố nhỏ Chicoutimi (dân số 50.000-249.999 người), Quebec. Học viện này cũng có các cơ sở chi nhánh tại các địa điểm sau: Jonquière, La Baie, Alma. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học của Quebec, và có quy mô tuyển sinh trung bình (phạm vi tuyển sinh uniRank: 6.000-6.999 sinh viên ). Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) cung cấp các khóa học và chương trình được chính thức công nhận như bằng cử nhân (tức là chứng chỉ, văn bằng, cao đẳng hoặc cơ sở), bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại UQAC.

8. HEC Montréal

Được thành lập vào năm 1907, HEC Montréal là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong khu vực đô thị của thủ đô Montréal. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học Quebec, HEC Montréal là một tổ chức giáo dục có phạm vi tuyển sinh uniRank: 10.000-14.999 sinh viên. HEC Montréal cung cấp các khóa học và chương trình được công nhận chính thức trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại HEC Montréal.

9. Université du Québec

Được thành lập vào năm 1968, Université du Québec (Đại học Québec) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong khu đô thị của thành phố lớn Quebec City (dân số từ 500.000-1.000.000 người), Quebec. Học viện này cũng có các cơ sở chi nhánh tại các địa điểm sau: Montréal, Trois-Rivières, Saguenay, Rimouski, Gatineau, Rouyn-Noranda, Québec. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học Quebec và là một tổ chức rất lớn (phạm vi tuyển sinh uniRank: hơn 45.000 sinh viên). Université du Québec (UQ) cung cấp các khóa học và chương trình được công nhận chính thức trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Cơ sở giáo dục đại học 51 năm tuổi của Canada này có chính sách tuyển sinh chọn lọc dựa trên thành tích và điểm học tập của sinh viên. Tỷ lệ nhập học là 40-50% làm cho tổ chức giáo dục đại học Canada này trở thành một tổ chức có chọn lọc trung bình. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại UQ.

10. École Polytechnique de Montréal

Được thành lập vào năm 1873, École Polytechnique de Montréal (Trường Bách khoa Montréal) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong khu đô thị của thủ đô Montréal (dân số từ 1.000.000-5.000.000 người), Quebec. Được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục và Giáo dục Đại học của Quebec, École Polytechnique de Montréal (EPM) là một trường nhỏ (phạm vi tuyển sinh uniRank: 4.000-4.999 sinh viên). École Polytechnique de Montréal (EPM) cung cấp các khóa học và chương trình được công nhận chính thức như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Sinh viên quốc tế được hoan nghênh du học Canada tại EPM.

Tham khảo danh sách đầy đủ: https://www.4icu.org/ca/quebec/


Francophonie Vietnam – Chuyên trang du học bằng tiếng Pháp và định cư Pháp & Quebec – Canada. Để được hỗ trợ thông tin, độc giả liên hệ với Francophonie Vietnam qua các kênh sau:

Đăng ký tư vấn

""
1
Tên của bạnyour full name
Số điện thoạiphone
Nội dung bạn quan tâmmore details
0 /

Hotline: 094 532 31 29

Previous
Next