Sự kiện nổi bật - FVN | Chuyên du học Pháp | Du học Canada
du hoc phap sk hai phong

HỘI THẢO, SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

20/10

INSA – du học ngành kỹ thuật tại Pháp

13:00 – 15:30

20/11

Du học ngành thời trang tại Pháp

13:00 – 15:30

20/12

Du học Canada không chứng minh tài chính

13:00 – 15:30

20/05

Học bổng EIFFEL 2021

13:00 – 15:30

LỊCH HỘI THẢO VỚI ĐỐI TÁC FVN

Các tổ chức Giáo Dục

Các trường tại Pháp

Các trường tại Québec

LỢI ÍCH CỦA PHỤ HUYNH & HỌC SINH KHI THAM GIA SỰ KIỆN VỚI

FRANCOPHONIE VIETNAM